Certificeringen

 • BIG geregistreerd
  Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Zie voor meer informatie www.bigregister.nl
 • KIWA gecertificeerd
  Kiwa Register is een organisatie die gespecialiseerd is in het registreren en verstrekken van informatie en het optimaliseren/overnemen van administratieve processen. Zie kiwaregister.nl
 • Lid van vakvereniging V&VN, specialisatie terminale zorg
  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is de grootste beroepsvereniging van Nederland. Bezoek voor meer informatie venvn.nl
 • Opgenomen in het AGB-register 
  Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg. Zie voor meer informatie AGBcode.nl
 • WTZi erkenning
  Uw Geluk heeft toelating van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om als zorginstelling verzekerde zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) te leveren.
 • Recent geschoold voor diverse verpleegkundige handelingen
 • Lid van de landelijke klachten vereniging